ERA TBC 2017 (Teaser)

3-4 กุมภาพันธ์ 2560

Era Thailand New Franchise Business Forum

28 กรกฏาคน 2557
ERA Franchise Thailand Co.,Ltd. จัดการประชุม ERA Thailand New Franchisee Business Forum สำหรับผู้บริหารในภาคใต้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต


ERA Thailand Business Conference 2014

4 กรกฏาคน 2557
บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารเครือข่ายการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระบบแฟรนไชส์รายแรกในประเทศไทยได้จัดงาน ERA Thailand Business Conference 2014 ขึ้นที่ห้องบอลรูม คริสตัลดีไซด์เซ็นเตอร์ โดยมีบริษัทสมาชิกและตัวแทนขายของ ERA ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือ การมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่สามารถทำยอดขายได้ดีเยี่ยม รวมถึงการกำหนดทิศทางและอนาคต ของ ERA ในเอเชียแปซิฟิก และการขยายเครือข่ายของ ERA ให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศในรูปแบบแฟรนไชส์จังหวัด และแฟรนไชส์ภูมิภาค รวมไปถึง หน้าที่และบทบาทใหม่ของ ERA ในยุคปัจจุบันต่อธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรผู้บริหาร ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

6 พฤษภาคม 2557
สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทร­ัพย์ จัดโดน อีอาร์เอ แฟรนไชส์ ประเทศไทย ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจนายหน้าอสังหาริม­ทรัพย์ในระบบแฟรนไชส์รายแรกในประเทศไทยตั้­งแต่ปี 2536

ERA ลุยหาดใหญ่ จัดสัมมนา

13 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ (8 ก.พ.57) บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบแฟรนไชส์บริษัทแรกในประเทศไทย ขยายเครือข่ายการให้บริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์การให้ความรู้ในการทำธุรกิจ และการจัดตั้งศูนย์อบรมในภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ ได้รับการตอบรับเป็นอยางดี

ERA ลุยตลาดภาคใต้ จัดสัมมนาสร้างอาชีพ สร้างการลงทุน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

28 มกราคม 2557
ERA ลุยตลาดภาคใต้ จัดสัมมนาสร้างอาชีพ สร้างการลงทุน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ท่านสามารถเข้าร่วมฟังงานสัมมนาในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นที่จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น.-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.) ที่ห้องสมิหลา B โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ สำรองที่นั่งโทร 083-180-4747, 083-499-3411 หรือ www.era.co.th

ทั้งหมด 19 รายการ 1 2 3

Back to Top

เวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพจ 0.0056059361 วินาที